YOĞUN BAKIM KURSU

19 HAZİRAN 2019, ÇARŞAMBA – SALON C

Kurs Koordinatörü: Dr. Melda Türkoğlu, Dr. Cenk Kıraklı

SAATLER SALON C
08.30 - 09.00 Açılış ve Tanışma
09.00 - 09.30 Yoğun bakım hastası kimdir, Türkiye’ de yoğun bakımın gelişim süreci
Dr. Arzu Topeli İskit
09.30 - 10.00 Yoğun bakımda hasta bakımının temelleri (FAST HUG)
Dr. Defne Altıntaş
10.00 - 10.30 Hemodinamik monitörizasyon
Dr. Melda Türkoğlu
11.00 - 11.30 Kahve Molası
11.30 - 12.00 Oksijen tedavisi ve Noninvaziv Mekanik Ventilasyon
Dr. Cenk Kıraklı
12.00 - 12.30 İnvaziv Mekanik Ventilasyon
Dr. Arzu Topeli İskit
12.30 - 13.30 Öğle Yemeği
13.30 - 14.00 Yoğun bakımda havayolu sağlanması ve solunumsal monitörizasyon
Dr. Müge Aydoğdu
14.00 - 14.30 Yoğun bakımda akut böbrek hasarı ve renal replasman tedavileri
Dr. Murat Sungur
14.30 - 15.00 Kahve Molası
15.00 - 15.30 Olgular eşliğinde tedavi yaklaşımları: Solunum desteği gereken hasta (O2 tedavisi, NIV, IMV)
Dr. Cenk Kıraklı
15.30 - 16.00 Olgular eşliğinde tedavi yaklaşımları: Şoktaki hastaya yaklaşım (Şok yönetimi)
Dr. Murat Sungur
16.00 - 17.30 Pratik uygulamalar (Tüm eğiticiler)
  • Hava yolu, entübasyon, ambulama, oksijen tedavisi
  • Noninvaziv ve invaziv mekanik ventilasyon
 
 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 2. İç Hastalıkları Kongresi

19-23 Haziran 2019, Polat Renaissance Hotel Yeşilköy & Kongre Merkezi / İSTANBUL

Flag Counter