BİLİMSEL PROGRAM

Sözlü sunumlar programına ulaşmak için tıklayınız

Poster sunumlar programına ulaşmak için tıklayınız

19 Haziran 2019, Çarşamba
SAATLER SALON A SALON B SALON C
09:00 - 12:00 EKG KURSU
Koordinatör: Dr. Ahmet Taha Alper, Dr. Ayşe Emre
ULTRASON KURSU
Koordinatör: Dr. Funda Karbek Akarca
* Kurs kontenjanı 60 kişi ile sınırlıdır.
YOĞUN BAKIM KURSU
Koordinatör: Dr. Melda Türkoğlu
* Kurs kontenjanı 40 kişi ile sınırlıdır.
13:00 - 17:00 PERİFERİK YAYMA KURSU
Koordönatör: Dr. Ali Hakan Kaya
20 Haziran 2019, Perşembe
SAATLER SALON A SALON B SALON C
08:30 - 09:15 AÇILIŞ    
09:15 - 10:00 PANEL: KARDİYOLOJİ
Oturum Başkanları:
Dr. Abdulbaki Kumbasar,
Dr. Tufan Tükek

- Sessiz akut koroner sendrom

Dr. Kadriye Kılıçkesmez
- Enfektif endokardit
Dr. Işıl Uzunhasan
- Kalp Yetersizliği
Dr. Barış Ökçün
PANEL: DİYABET
Oturum Başkanı:
Dr. Yüksel Altuntaş

- Diyabetin tanı ve takibinde c-peptidin yeri
Dr. Kubilay Karşıdağ
 
10:00 - 10:30 Kahve Molası
10:30 - 11:15 KONFERANS: ZOR VAKALAR: ROMATOLOJİ
Oturum Başkanları:
Dr. Vedat Hamuryudan,
Dr. Cemal Bes

- SLE

Dr. Selda Çelik
- Granulomatozis polianjiitis
Dr. Ahmet Omma
KONFERANS: ZOR VAKALARLA DİYABET
Oturum Başkanları:
Dr. Ahmet Kaya,
Dr. Serpil Salman

Konuşmacı:
Dr. Oğuzhan Deyneli
SÖZLÜ SUNU OTURUMLARI -1
Oturum Başkanları:  Dr. Sevil Özkan, Dr. Feray Akbaş
11:30 - 12:30 UYDU SEMPOZYUM


TİP 2 DİYABETİN ARTAN / YENİ KOMPLİKASYONU: DİYABETİK YAĞLI KARACİĞER
Oturum Başkanı: Dr. Abdulbaki Kumbasar
Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı tanı kriterleri
Dr. Yusuf Yılmaz
Diyabetik yağlı karaciğer: Etyopatogenez ve tedavisi
Dr. Tufan Tükek
UYDU SEMPOZYUM


DİYABETTE İNSÜLİN TEDAVİSİNİN AKILLI VE KOLAY YOLU
Oturum Başkanı: Dr. Yüksel Altuntaş
Konuşmacı: Dr. Aydoğan Aydoğdu
 
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 15:00 PANEL: GENÇ AKADEMİSYEN OLMA YOLUNDA
Oturum Başkanları:
Dr. Özcan Keskin, Dr. Esin Beyan

- Literatür tarama

Dr. Sema Basat
- Bildiri nasıl hazırlanır?
Dr. Sema Basat
- Makale nasıl yazılır?
Dr. Zuhal Karakurt
PANEL: DİYABETTE GÜNCELLEMELER
Oturum Başkanları:
Dr. Sait Gönen, Dr. Mine Adaş

- MODY tanımı, sınıflaması ve güncel tedavisi

Dr. Metin Güçlü
- Ara durumlarda vakalarla Tip 1 DM ve Tip 2 DM, MODY ayırımı
Dr. Alper Sönmez
- Gestasyonel DM tanı, izlem, tedavi: HAPO dan sonra ne değişti?
Dr. Hasan Aydın
SÖZLÜ SUNU OTURUMLARI -2
Oturum Başkanları:  Dr. Süleyman Ahbap, Dr. Fatih Öner Kaya
15:00 - 15:30 Kahve Molası
15:30 - 16:30 UYDU SEMPOZYUM


 
16:45 - 17:30 KONFERANS: ZOR VAKALAR:  GEBEDE DAHİLİ SORUNLAR
Oturum Başkanları:
Dr. Müşerref Türkmen,
Dr. Mustafa Cankurtan

- Hellp Sendromu

Dr. Simten Dağdaş
- Hipertansiyon
Dr. Kadir Kayataş
KONFERANS: OBEZ HASTAYA YAKLAŞIM
Oturum Başkanları:
Dr. Fahri Bayram,
Dr. Sibel Güldiken

- Bir hastalık olarak obezite ve obez hastanın değerlendirilmesi

Dr. Sinem Kıyıcı
- Diyabet tedavisinde cerrahi bir seçenek midir? Kime ve ne zaman?
Dr. Seda Sancak
- Bariyatrik cerrahi hastasının postoperatif takibi
Dr. Ayşenur İzol Torun
SÖZLÜ SUNU OTURUMLARI -3
Oturum Başkanı:  Dr. Yücel Arman, Dr. Mehmet Hurşitoğlu
21 Haziran 2019, Cuma
SAATLER SALON A SALON B SALON C
08:30 - 10:00 PANEL: HEMATOLOJİ
Oturum Başkanları:
Dr. Gülsüm Özet,
Dr. Cengiz Ceylan

- Trombofiliye yaklaşım
Dr. Emine Gültürk
- Kanama diyatezine genel yaklaşım
Dr. Mesut Ayer
- Plazma hücre diskrazileri
Dr. Fehmi Hindilerden
PANEL: ENDOKRİNOLOJİDE KİTLELERE YAKLAŞIM
Oturum Başkanları:
Dr. Seda Sancak,
Dr. Sinem Kıyıcı

- Tiroid nodülüne yaklaşım
Dr. Dilek Berker
- Adrenal kitleye yaklaşım
Dr. İnan Anaforoğlu
- Hipofizer kitleye yaklaşım
Dr. Erman Çakal 
SÖZLÜ SUNU OTURUMLARI -4
Oturum Başkanları:İlan edilecektir
10:00 - 10:30 Kahve Molası
10:30 - 11:15 KONFERANS: NUTRİSYON
Oturum Başkanları:
Dr. Mehmet Akif Karan,
Dr. Ayhan Hilmi Çekin

- Kimlerde nutrisyon desteği gerekir?
Dr. Oğuzhan Dizdar
- Hastaya nutrisyon desteği nasıl verilir?
Dr. Berrin Karadağ
- Ürün desteğine pratik yaklaşım ne olmalıdır?
Dr. Bülent Saka
KONFERANS: DAHİLİ BAKIŞ AÇISIYLA OSTEOPOROZ
Oturum Başkanları:
Dr. Ayşegül Atmaca,
Dr. Ayşe Kubat Üzüm

- Premenopozal
Dr. Betül Uğur Altun
- Postmenopozal
Dr. Dilek Gogas Yavuz
- Erkek osteoporoz
Dr. Özlem Soyluk
SÖZLÜ SUNU OTURUMLARI -5
Oturum Başkanları:  Dr. Mustafa Kaplan, Dr. Gülbüz Sezgin
11:30 - 12:30 UYDU SEMPOZYUM


TEORİDEN GERÇEĞE DULAGLUTİD: TÜRKİYE'DEKİ 1 YILLIK DENEYİM
Konuşmacılar: Dr. Özlem Çelik, Dr. Murat Köse
UYDU SEMPOZYUM


TİP 2 DİYABETTE YENİ DÖNEM: KARDİYOVASKÜLER KORUMA VE KOLAYLIK
Konuşmacılar: Dr. Mine Adaş, Dr. Meral Mert
 
12:30 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 15:30 PANEL: ZOR VAKALAR: GASTROENTEROLOJİ
Oturum Başkanları:
Dr. Kamil Özdil,
Dr. Şule Poturoğlu

- Hepatik ensefalopati
Dr. Banu Böyük
- Varis kanamaları
Dr. Mustafa Kaplan
- Hepatorenal sendrom
Dr. Yusuf Yazgan
PANEL: TİP 2 DİYABETES MELLİTUS'DA TEDAVİ
Oturum Başkanları: Dr. Meral Mert,
Dr. Mine Adaş

- İnsülin dışı antidiyabetik tedavi ilkeleri ve yaklaşımı
Dr. Alev Altınova
- İnsülin tedavi ilkeleri ve yaklaşımı
Dr. Didem Özdemir
- Diyabette egzersiz tedavi ilkeleri
Dr. Nilay Ergen
SÖZLÜ SUNU OTURUMLARI -6
Oturum Başkanları: Dr. Melike Özçelik, Dr. Bilgin Bahadır Başgöz
15:30 - 16:00 Kahve Molası
16:00 - 17:00 SÖZLÜ SUNU OTURUMLARI -7
Oturum Başkanları: İlan edilecektir
SÖZLÜ SUNU OTURUMLARI -8
Oturum Başkanları: İlan edilecektir
SÖZLÜ SUNU OTURUMLARI -9
Oturum Başkanları: İlan edilecektir
17:15 - 18:00 KONFERANS: ARTER KAN GAZI
Oturum Başkanları:
Dr. Esra Ataoğlu, Dr. Mürvet Yılmaz

Konuşmacı:
Dr. Tevfik Ecder
KONFERANS: HİRSUTİZM: DAHİLİ BİR SORUN MUDUR?
Oturum Başkanları: Dr. Sebile Dökmetaş,
Dr. Gürcan Kısakol

Konuşmacı:
Dr. Güzin Fidan Yaylalı
SÖZLÜ SUNU OTURUMLARI -10
Oturum Başkanları: İlan edilecektir
22 Haziran 2019, Cumartesi
SAATLER SALON A SALON B SALON C
08:30 - 10:00 PANEL: NEFROLOJİ 
Oturum Başkanları:
Dr. Süheyla Apaydın,
Dr. İbrahim Yıldırım

- Diyaliz; kime, ne zaman, nasıl?
Dr. Mehmet Küçük
- Glomerüler hastalıklarda klinik presantazyon ve yaklaşım?
Dr. Savaş Öztürk
- Sıvı elektrolit dengesi
Dr. Ali İhsan Günal
PANEL: HİPERTANSİYON 
Oturum Başkanları:
Dr. Aytekin Oğuz,
Dr. Füsun Erdenen

- Hipertansiyon 2019 Tanı: Kılavuzlar çelişkili mi?
Dr. Mehmet Mustafa Can
- Hipertansiyon Tedavi: En akıllıcı seçim ne olmalıdır?
Dr. Tayyibe Saler, Dr. Hilmi Erdem Sümbül
- End organ hasarında hipertansiyon yönetimi
Dr. Erkan Şengül
SÖZLÜ SUNU OTURUMLARI -11
Oturum Başkanları: İlan edilecektir
10:00 - 10:30 Kahve Molası
10:30 - 11:15 KONFERANS: İÇ HASTALIKLARINDA KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN DOĞRU KULLANIMI
Oturum Başkanları:
Dr. Banu Böyük,
Dr. Doğan Uncu

Konuşmacı
: Dr. Güven Yılmaz
KONFERANS: AKCİĞER
Oturum Başkanları: Dr. Yalçın Önem,
Dr. Ayşe Çarlıoğlu

- Pulmoner emboli
Dr. Yaşar Küçükardalı
- Pulmoner hipertansiyon
Dr. Serdar Küçükoğlu
SÖZLÜ SUNU OTURUMLARI -12
Oturum Başkanları:
Dr. Ahmet Engin Atay,
Dr. Nizamettin Koca
11:30 - 12:30 UYDU SEMPOZYUM

UYDU SEMPOZYUM

 
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 15:00 PANEL:İÇ HASTALIKLARINDA  KONSULTASYONLAR
Oturum Başkanları:
Dr. İbrahim Güney,
Dr. Refik Demirtunç

- Nefroloji
Dr. Numan Görgülü
- Hematoloji
Dr. Oktay Bilgir
- Gastroenteroloji
Dr. Turan Çalhan
- Kardiyoloji
Dr. Mehmet Uzun
- Endokrinoloji
Dr. Mazhar Müslüm Tuna
PANEL: İÇ HASTALIKLARI OLGU TARTIŞMALARI
Oturum Başkanları:
Dr. Ali Özdemir, Dr. Zeynep Karaali
Olgu Sunumu: Dr. Ali Özdemir
Panelister: Dr. Canan Ağlar, Dr. Seda Sancak, Dr. Şennur Ünal Dayı, Dr. Zeynep Karaali
SÖZLÜ SUNU OTURUMLARI -13
Oturum Başkanları:
Dr. Yalçın Önem,
Dr. Eşref Araç
15:00 - 15:30 Kahve Molası
15:30 - 16:30 PANEL: GERİATRİ
Oturum Başkanları:
Dr. Arif Yüksel,
Dr. Yıldız Okuturlar

- Yaşlıda pnömoni
Dr. Gülbüz Sezgin
- Yaşlıda akılcı antibiyotik kullanımı
Dr. Süleyman Ahbap
- Yaşlıda akılcı analjezik kullanımı
Dr. Yücel Arman
KONFERANS: AIDS
Oturum Başkanları:
Dr. Ömür Tabak,
Dr. Abdulbaki Kumbasar

- AIDS'te dahili problemler
Dr. Esra Ataoğlu
SÖZLÜ SUNU OTURUMLARI -14
Oturum Başkanları:
Dr. Tayyibe Saler,
Dr. Derya Demirtaş
16:45 - 17:30 KONFERANS: İÇ HASTALIKLARI UZMANI GÖZÜ İLE SEPSİSLİ HASTANIN YÖNETİMİ
Oturum Başkanları:
Dr. Kenan Sağlam,
Dr. Mustafa Yenigün

Konuşmacı: Dr. Ali Mert
SÖZLÜ SUNU OTURUMLARI -15
Oturum Başkanları: İlan edilecektir
SÖZLÜ SUNU OTURUMLARI -16
Oturum Başkanları: İlan edilecektir

 

 

 
 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 2. İç Hastalıkları Kongresi

19-23 Haziran 2019, Polat Renaissance Hotel Yeşilköy & Kongre Merkezi / İSTANBUL

Flag Counter